Beli šum - raziskava o vplivu belega šuma na uspavanje dojenčkov

Beli šum je sestavina večine zvokov, ki jih predvaja Sistem za zvočno terapijo.

JAD Spencer, D J Moran, A Lee, D Talber 

Institute of Obstetrics and Gynaecology, Royal Postgraduate Medical School, Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital, London

Povzetek

Proučevali smo 2 skupini dvajsetih dojenčkov, starih med 2 in 7 dni ter jih naključno testirali. V skupini, ki smo ji predvajali beli šum, je v petih minutah zaspalo 16 (80 %) dojenčkov, v kontrolni skupini pa le 5 (25 %). Beli šum je materam lahko v pomoč pri umirjanju problematičnih dojenčkov.

Posnetki zvokov v maternici novorojenčke pomirjajo. Neka raziskava je pokazala, da so ob njihovem poslušanju zaspali štirje od petih dojenčkov, vendar so učinkovitost tega zvoka pogosto presojale matere same (1). Štiri dni stari novorojenčki so ob neprekinjenem predvajanju belega šuma zaspali občutno hitreje, njihov spanec pa je trajal do 20 % dlje (2). Preverili smo napravo, primerno za domačo uporabo, namenjeno pomirjanju dojenčkov in spodbujanju spanca (3). To smo storili z raziskavo, v kateri so bili zdravi dojenčki naključno izpostavljeni kratkim intervalom belega šuma.

 

Metode

Zvočni učinek komercialno dostopne naprave za proizvajanje belega šuma, ki je zaprta in deluje na baterije, so preverili v zvočnem laboratoriju, Depratment of Health Supplies Technology Division, Russel Square, London. Uporabili so naprave za proizvajanje, merjenje in analizo zvoka Bruel & Kjaer, ki se navadno uporabljajo za preverjanje pripomočkov za gluhe.

Dovoljenje za izvedbo klinične raziskave je dal lokalni odbor za etiko. Raziskava je bila narejena na 40 zdravih novorojenčkih, nihče od njih ni bil nedonošen, starih med 2 in 7 dni, s soglasjem njihovih mater. Naprava za proizvajanje belega šuma je bila nameščena v posteljico, 30 do 50 cm od dojenčkove glave. Naključno je bila vklopljena ali izklopljena, odvisno od navodila v kuverti. Dojenčkovo stanje so pet minut neprekinjeno opazovali posamezni raziskovalci, ki so zabeležili, če je dojenček po štiri in pol minutah belega šuma zaspal. Spanec je bil definiran kot stanje mirovanja z zaprtimi očmi in enakomernim dihanjem (4).

Pri prvih dvajsetih novorojenčkih se je med raziskavo neprekinjeno beležil srčni utrip, za kar so bile uporabljene elektrode za elektrokardiogram na prsih in zaslon FM7 (Oxford Sonicaid Ltd).

 

Podatki in rezultati obeh skupin novorojenčkov

*Za primerjavo skupin sta bila uporabljena t-test za primerjavo povprečij dveh vzorcev in Fisherjev eksaktni test za števila. Učinek belega šuma je bil ocenjen s testom X2.

 

Za primerjavo skupin sta bila uporabljena t-test za primerjavo povprečij dveh vzorcev in Fisherjev eksaktni test. Po razporeditvi rezultatov predvajanja belega šuma ali odsotnosti zvoka so bili rezultati ocenjeni s testom X2 in izraženi kot relativno tveganje. Število testiranih novorojenčkov je temeljilo na pričakovanem trikratnem povečanju števila tistih, ki so zaspali (s 25 % na 75 %).

 

Rezultati

Glasnost zvoka na prostem, na razdalji 30 cm, je prvih 30 sekund znašala 72,5 dB, naslednje štiri minute pa 67 dB. Večina energije zvoka je bila v spektru med 500 Hz in 9 KHz.

Kot je prikazano v tabeli, sta se z naključnim izborom oblikovali dve skupini dojenčkov s podobnimi značilnostmi. Rezultati predvajanja belega šuma ali odsotnosti zvoka so prav tako prikazani v tabeli, iz katere je razvidno, da je 16 (80 %) dojenčkov zaspalo, ko je bila naprava vključena, v primerjavi s 5 (25 %), ki so zaspali v kontrolni skupini. Razlika je bila občutna (X2 = 12,13, df = 1, p<0,001). Relativno tveganje je bilo 3,2, s 95 % intervalom zaupanja 1,5 do 7,0, iz česar sledi, da ob prisotnosti belega šuma zaspi več kot trikrat več dojenčkov kot brez njega. 11 (73 %) dojenčkov v kontrolni skupini je zaspalo ob kasnejšem vklopu naprave, ta stopnja odzivnosti pa je podobna rezultatom iz prve skupine. Po dva dojenčka v vsaki skupini sta po petih minutah še vedno jokala, vendar so se vsi po hranjenju umirili.

Po vklopu belega šuma so ti dojenčki zaspali v dveh minutah. Srčni utrip nadzorovanih dojenčkov, ki so se odzvali na beli šum, se je umiril s 120 do 180 udarcev na minuto na 100 do 110 udarcev na minuto, kot je prikazano na diagramu za primer dveh novorojenčkov.

 

Posnetka srčnega utripa dveh novorojenčkov (navpična os = minute) prikazujeta učinek belega šuma (puščice). Dojenčki so zaspali v dveh minutah.


 

Razprava

Moč zvoka, ki ga proizvaja naprava za proizvajanje belega šuma, je enaka moči zvoka domačega sesalca ali zvoka znotraj avtomobila, ki potuje 50 km/h.

Ta raziskava na naključnih dojenčkih je pokazala, da se ob poslušanju belega šuma verjetnost, da dojenček zaspi, poveča za več kot trikrat (s 25 % na 80 %). Tisti, ki so se na napravo odzvali, so to storili v zelo kratkem času in še preden je naprava nehala proizvajati beli šum. Znano je, da nizkofrekvenčni zvok pomirja učinkoviteje kot visokofrekvenčni zvok; tak učinek imata obe vrsti zvoka, tako neprekinjen kot utripajoč zvok (5). Vemo, da zvok sušilca za lase in sesalca dojenčke umirja in spodbuja spanec. Beli šum najverjetneje učinkuje tako, da dojenčka pomiri in zakrije druge zunanje zvoke ter tako prepreči dražljaje, ki bi ga zbudili.

Ugotovili smo, da je beli šum spodbudil spanec le pri dojenčkih, ki niso bili lačni. Dva dojenčka, ki se sprva nista odzvala, sta se umirila po hranjenju. Podobno se po kasnejšem vklopu naprave nista umirila tudi dva dojenčka v kontrolni skupini, ker sta bila lačna. Zato ni bojazni, da zaradi uporabe te naprave dojenčki ne bi izrazili potrebe po hrani, ko jo potrebujejo. To dodatno dokazuje, da uporaba belega šuma pri uspavanju dojenčkov ne zatira notranjih nagonov. Ugotovljeno je bilo, da je dolžina časa, v katerem so dojenčki jokali, povezana z načinom hranjenja. Tako so dojenčki, ki so pili iz stekleničke, jokali le dve petini toliko časa kot dojenčki, ki so se dojili in so nato potrebovali še stekleničko. Ta raziskava o učinku belega šuma pri uspavanju zdravih novorojenčkov kaže, da lahko naprava za proizvajanje tega zvoka koristi materam, ki po hranjenju težko umirijo svojega dojenčka (6).

Vir: Jerneja Pavček | 23.12.2011

 

Omogočite svojemu otroku boljši spanec s Sistemom za zvočno terapijo, pripomočkom, ki so ga razvili specialisti za motnje spanja. Preberite si več tukaj.

KONTAKTIRAJTE NAS ALI POŠLJITE POVPRAŠEVANJE tukaj.

 

© 2012 pemamedika.com, Vse pravice pridržane.